Lĩnh vực hoạt động

CÔNG  TY  TNHH  VẬT  TƯ  ĐẠI  PHÁT  là một trong những công ty chuyên sản xuất, gia công sắt thép phục vụ cho các ngành:
• Nhà xưởng công nghiệp
• Cầu đường
• Cầu cảng
• Công trình giao thông chiếu sáng
• Cẩu tháp
• Cầu đường,
• Trụ điện kết cấu
• Nhà cao tầng
• Năng lượng mặt trời, điện gió
• Dầu khí 

KHO HÀNG TẠI TRUNG QUỐC

KHO HÀNG TẠI HẢI PHÒNG