TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

TẦM NHÌN 

Bằng sự nỗ  lực không ngừng cải  tiến chất  lượng sản phẩm, dịch vụ, ĐẠI PHÁT phấn đấu trở thành doanh  nghiệp  hàng  đầu  sản  xuất  thép  trên  thị trường Việt Nam, là cầu nối tới các công trình lớn, khách hàng lớn trên khắp Việt Nam, vươn lên thị trường quốc  tế, dựa  trên cơ  sở chuyên  nghiệp, tận tâm, thành tín.
Vươn  lên  trở  thành nhà  sản  xuất các  sản phẩm trong chuỗi giá trị cung ứng cho các công trình, tăng thêm giá trị cho hoạt động kinh doanh.ĐẠI PHÁT cam kết  thực hiện đúng vai  trò “là đối tác  chuyên  nghiệp”  trong  các  lĩnh  vực  hoạt động,  thường  xuyên cải  tiến, đổi mới, đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt và đáp ứng mọi nhu cầu của Quý khách hàng.

 

SỨ MỆNH

Cung cấp  sản phẩm đa dạng,  tích hợp chuyên nghiệp, thông minh để có thể cung ứng đồng bộ, kịp  thời  cho  các  công  trình  trọng  điểm,  các khách hàng đa dạng.

Cạnh  tranh bằng các sản phẩm và dịch vụ  tiên phong, hoàn hảo  trong  lĩnh vực cung cấp  thép, dựa  trên đội ngũ nhân viên và  lãnh đạo chuyên nghiệp,  tận  tâm,  thông minh,  trên nền  tảng của một công ty tin cậy, mạnh mẽ, linh hoạt, làm thỏa 
mãn  khách  hàng,  mang  lại  cuộc  sống  và  môi trường làm việc tốt đẹp cho nhân viên, đồng thời mang lại lợi nhuận cho công ty.